15.08.2020.
Zaključak kriznog štaba o sportskim susretima
 
Preporuke kriznog štaba sa 39. sednice održane 11. avgusta 2020 Svim organizatorima sportskih takmičenja, kao mera prevencije za sprečavanje širenja virusa covid 19 donosi zaključak: #KLSRB