Sastanak između predstavnika Predsedništva UK KLS i gospodina Svetislava Pešića, selektora muške seniorske reprezentacije, održan je 23. oktobra 2023. godine u Kući košarke u Beogradu. Sastanku su još prisustvovali i gospodin Dragan Tarlać, direktor muške seniorske reprezentacije i gospodin Dušan Projović, potpredsenik za takmičenje KSS.
Zaključci sa ovog sastanka su sledeći:

1. Košarkaška liga Srbije je spremna da maksimalno izađe u susret seniorskkoj reprezentacije Srbije i prilagodi završnicu svog takmičenja njenim potrebama. Činjenica je da na kalendar takmičenja KLS utiče kalendar ABA lige i učešće naših klubova u Evroligi ali da će se bez obzira na to KLS zalagati da se takmičenje završi do 16.juna 2023. kako bi igrači imali mogućnost da se odmore pred pripreme za Olimpijske igre. Sistem takmičenja je promenjiva kategorija tako da će KLS voditi računa o interesu nacionalne košarke.

2. Ocenjeno je da je veoma dobro što se klubovi KLS zalažu za to da se košarka u Srbiji osnaži i što se inicira formiranje Profesionalne muške košarkaške lige Srbije. Zaključeno je da je ABA liga bila veoma značajna i dobra ali da je trenutno sa aspekta srpske košarke prevaziđena. Takođe je zaključeno da je ideja da se sa profesionalnom ligom u kojoj će učestvovati naši najveći klubovi krene od sezone 2025/26 veoma dobra ali da to podrazumeva i mnogo priprema i da je potrebno veoma dobro sagledati sve aspekte počevšio od sportskih preko ekonomskih i infrastrukturnih. Zaključeno je da je za ovakav korak neophodno da se našim klubovima otvori prohodnost ka evropskim takmičenjima. Zaključeno je da se u narednom periodu formira Radna grupa čiji će članovi biti članovi Predseništva UK KLS, Svetislav Pešić, Dragan Tarlać i predstavnici KSS.

Košarkaška liga Srbije #klsrb