KLS


Vesti

Trenerski dani - Borivoje Cenić 2017 11.04.2017.
 
Seminar namenjen trenerima mlađih kategorija „Trenerski dani - Borivoje Cenić 2017“ održaće se 7. Maja  2017. u SC „Vizura“ ulica Cara Dušana 105 u Zemunu. Seminar je OBAVEZAN za sve trenere mlađih kategorija.Treneri koji ne prisustvuju seminaru neće moći da dobiju dozvolu za rad sa mlađim kategorijama za sezonu 2017/18, shodno Zakonu o sportu i Pravilniku o licenciranju trenera.

PROGRAM
09:30 do 11:00     prijavljivanje trenera
11:00 do 12:00     Dejan Milojević    Obuka igrača na low postu
12:00 do 13:00     Stevan Karadžić   Trening principa odbrane
13:00 do 14:00     Veselin Matić       Tehničko – taktički aspekti igre u napadu

Uslov za prisustvo na seminaru je izmiren prvi deo godišnje članarine u iznosu od 3.000 dinara. Treneri koji uplate i drugi deo godišnje članarine za trenere mlađih kategorija u iznosu od 5.000 dinara dobijaju prigodan trenerski paket.

Uplate se mogu izvršiti prilikom prijavljivanja ili na račun UKTS najkasnije do 4.maja 2017.
Broj računa: 205-114324-11
Poziv na broj: broj licence trenera
Primalac: UKTS, Sazonova 83,  Beograd
Svrha uplate: godišnja članarina

Dobrodošli na „Trenerske dane – Borivoje Cenić“.